Chodecký zpomalovací semafor

Jedná se o inteligentní zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolený rychlostní limit ve spojení s chodeckým SSZ, který umožňuje bezpečné procházení přes přechod na místech se zvýšenou intenzitou chodců a výskytem dopravních nehod.

Chcete vědět více?

Více zde